Om spalt

Vincents läpp- och käkspalt var en total överraskning. Spalten syns ju inte på vanligt 2D ultra så det var först när han föddes och vi fick se honom som vi fick se spalten. Hjärtfelet upptäcktes när han var tre dagar gammal (VSD och ASD). Vi fick med det samma en tid till en kardiolog som gjorde en ordentligt undersökning av hjärtat. Det blev klart att hjärtat skulle opereras, då var det tal om att operera honom inom en månad - sist och slutligen skedde operationen när han var ett år (september -09).

Det var tuffa första månader. Vincent hade problem med ätandet de första veckorna och hade näs-och magslang i en vecka, vikten bara rasade och han orkade inte äta ordentligt. Ovissheten var det värsta, vi visste inte när han skulle opereras och i vilken ordning.

Läppen och näsan opererades i januari -10 och det lyckades bra. Operationen brukar ske när barnet är kring 4-5 månader, men Vincent opererades först när han var 1 år och 3 månader eftersom hans hjärta inte var i skick före det.

Det finns olika former av spalt - Vincent har vänstersidig läpp- och käkspalt (huuli- ja ienhalkio). De andra är läppspalt, läpp-käk-gomspalt och gomspalt. Spalten kan vara ensidiga (vänster eller höger) eller dubbelsidig. Den kan finnas på hårda gommen eller längre bak i mjuka gommen.

I 2-3 graviditetsmånaden när ansiktet formas - näsa, övreläpp, käk och gom bildas - växer inte det ihop ordentligt och spalt bildas istället. Av vad missbildningen orsakas vet men inte, man tror att infektionssjukdomar och mediciner spelar en roll. Dessutom är det ärftligt.

För tillfället märks varken hjärtfelet eller spalten i vår vardag. Han har en kontroll på hjärtat kvar och när han kommer in i skolåldern skall det tas i tu med käkspalten.Stödgrupper för spaltfamiljer

 Stödgrupper för hjärtfamiljer